“Itt futostunk a kies berekben, Víg, csapongó, játszi kis seregben, Itt tanultuk édes anyanyelvünk, Serdült ifjakká is itten lettünk. E drága föld adott nékünk tápot, Legyen érte mindörökké áldott!”   Tulcsik Ferenc 27   év      nagy   idő   egy   ember   életében!   Az   újszülöttből   iskolapadot   koptató   nebuló,   majd   komoly   érettségiző,   világmegváltó   ifjú   ember   lesz ennyi idő alatt. Tanul, megismeri a világot, az embereket, megtalálja a helyét az Életben. Egy egyesület is ilyen változásokon megy át. 1984-ben,    huszonhét    évvel    ezelőtt    néhány    aktív    városáért    tenni    akaró,    diákéveire    nosztalgiával    visszagondoló,    vagy    az    új    világ közeledtét   előre   megérző      közéleti   ember,   volt   újhelyi   diák   kezdeményezése   alapján   elkezdődött   a   sátoraljaújhelyi   Diákok   Baráti   Körének szervezése. Első   elnökünk:   Dr.   Soltész   Pál,   Engelberth   László   titkár   és   Jánosi   Lászlóné   (†),   Zahoránszky   Anna   és   Juhász   István   elnökségi   tagok vezetésével  működni kezdett a megálmodott baráti társaság a  Művelődési Ház szakköreként. A tagok őszinte barátsága és szeretete fogta össze a volt piarista, “gimis”, “keris” és “mezős” egykori diákokat. Habár   Daragó   Ferenc   és   Fehér   József   nem   voltak   újhelyi   diákok,   mégis   segítették   a   szervezést   és   még   ma   is   az   egyesület   munkájának   aktív résztvevői. Működött   még   egy-egy   csoport   Budapesten   Péter   Zoltán,   Miskolcon   előbb   Forray   József,   majd      Gergely   László   vezetésével.   Rendszeresen látogatták egymás rendezvényeit. A   Diák   Baráti   Kör   célja:   “az   újhelyben   tanult   diákok   baráti   kapcsolatainak   ápolása,   mélyítése,   az   öregdiákok   otthonát   adó   városához   való kötődésének erősítése, a hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése.” A   baráti   kör   tagjai   mindent   megtettek   azért,   hogy   igazi   közösséggé   váljanak.   Felkutatták   az   innen   elszármazott   egykori   újhelyi   diákokat, akik    nemcsak    rendezvényeiket    látogatták,    hanem    kimagasló    tudásuk,    elismertségük    révén    sokat    segítettek    és    segítenek    ma    is    volt iskoláiknak és diákvárosuknak. Mert   jó   képzést   adtak   az   újhelyi   középiskolák!   A   tudományok   és   ismeretek      elmélyítése   mellett,   neveltek   is,   tartást   adtak,   büszkék lehetünk arra, hogy itt tanultunk. “Mert   igenis   a   tájnak   és   a   bennünket   körülvevő   környezetnek   van   emberformáló   hatása.   Számít,   hogy   Kazinczy naponta   itt   gyalogolt   a   főutcán   a   levéltárba,   hogy   Kossuth   és   mindkét   Andrássy   itt   járt   gimnáziumba,   hogy   Rákóczi a   szomszéd   faluban,   Borsiban   született,   számít,   hogy   a   Bodrog   játékosan   bodorog,   hogy   a   Ronyvából   határfolyó   lett, hogy   bevehettem   magam   a   hegyek   időtlen,   emberelőtti   világába,   ahol   bársonyderekú   őzek   húzódnak   le   a   zuzmarás téli   hidegben   a   város   fölé,   hogy   a   Popelyás   minden   tavasszal   a   vadvirágok   pazar   színeibe   öltözik,   és   hogy   mindez   az enyém, mert ide tartozom.” Dr. Czigány Lóránd A     világ     minden     részén     találkozhatunk     volt     “újheliekkel”,     tudósokkal,     kutatókkal,     orvosokkal,     mérnökökkel,     politikusokkal, pedagógusokkal, művészekkel és munkájukat az itt tanult szorgalommal és becsülettel végző volt diáktársainkkal. Mi   az   az   erő,   ami   szinte   vonzza,   hívja   újheli   diákokat?   A   régi   alma   mater   szeretete,   a   hű   barátok,   az   ifjúság   szép   emléke,   a   huncut diákcsínyek felelevenítése, a Kossuth bálok hangulata, a szeretett szülők sírhelyei… 1997-ben    a   baráti   kör   egyesületté   alakult   Sátoraljaújhelyi   Diákok   Baráti   Köre   néven.   Programjainkat      elődeink   hagyományait folytatva szerveztük havi rendszerességgel. Az    egyesület    elnöke:     dr.    Ugrai    György,     titkára    dr.    Tóthné    Wieland    Ildikó,     az    elnökség    tagjai:    Jánosi    Lászlóné,    Zahoránszky    Anna, Hajdú Edit, dr. Lenár Györgyné és Papp László. A megnyíló pályázati lehetőségek segítségével szélesebb körű tevékenységre adódott lehetőség. Az egyesület és munkája  egyre ismertebb lett városszerte és az újhelyi diákok körében. Három témakört céloztunk meg: Önképzés, ismeretterjesztő előadások a tudomány  különböző ágait népszerűsítve A diákhagyományok ápolása,  diák- és érettségi találkozók Közösségépítés, kirándulások Megszerveződött    Budapesten    a    Széphalom    Vendéglőben     a    fővárosba    és    környékére    került    volt    újhelyi    diákok    találkozóhelye,    ahol negyedévenként találkoznak. Természetesen eljönnek hagyományos szeptemberi találkozóinkra és mi is meglátogatjuk őket. 2009-től    új   elnökséggel   folytatódik   az   elődök   kiváló   munkája.   dr.   Lenár   Györgyné   elnök,   Éles   Lászlóné    alelnök,   Dr.   Mészáros   Péter, Nagy István és Kemenczky Kálmán. Növekedik        a    taglétszám,    eredményes    pályázatok    segítségével    színesebbé    válik    a    tevékenységi    kör    palettája.    Két    kiemelkedő    nagy rendezvény   a   “Sátoraljaújhely   sportélete   1945   -   65   között”   kiállítás   és   az   egyesület   25   éves   évfordulójának   megszervezése      sikerként könyvelhető el. 2011. februárjától Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Közhasznú Egyesület lettünk. Az    elmúlt    27    évben    több,    mint    120    ismeretterjesztő    előadást,    egyéb    összejöveteleket:    hagyományos    diáktalálkozókat,    érettségi találkozókat,    bel-    és    külföldi    kirándulásokat,    szalonnasütéseket,    farsangi    csülkös    vacsorákat,    nőnapi    és    karácsonyi    ünnepélyeket szerveztünk. Tartjuk a kapcsolatot a helyi középiskolákkal és kollégiumokkal, örömünkre ők is egyre nagyobb számban látogatják rendezvényeinket. Részt   veszünk   a   város   közéletében.      A   Városi   Önkormányzat   civileknek   kiírt   pályázatain   is   sikeresen   szerepelünk.   Különdíjjal   jutalmazzuk az “Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny legjobban szereplő újhelyi és határon túli versenyzőjét. Taglétszámunk jelenleg 85 fő. Találóan nevezte egyesületünket Dr. Zinner Tibor diáktársunk a diákokat a régi alma máterrel összekötő köldökzsinórnak. Örömmel töltene el bennünket, ha minél több fiatal csatlakozna hozzánk, hogy mi is megújulhassunk ismereteinkben és szellemünkben egyaránt. Ha szeretnék felvenni velünk a kapcsolatot, vagy valamiben segíteni tudunk, keressenek minket, mindenkit tárt karokkal és szeretettel várunk. “Vonzott úgy-e, szíved hozzánk? Vonz Újhely szeretete?! Mintha csak gyermekünk lennél . Üdvözöl Zemplén megye.” id. Bajusz József Sátoraljaújhely, 2011. február dr. Lenár Györgyné Zambon Anicéta elnök Ha megtetszettek a fenti idézetek, szemezzenek irodalmunk aszúszemeiből  a Sátoraljaújhely várossá nyilvánításának 750. évfordulója alkalmából megjelent Martinák Jánosné: “Múzsák a Magas-hegy tövében” című művéből!
Magunkról